Регистрация | Войти
Дата добавления статьи: 27.06.2014
Дата последнего изменения статьи: 21.04.2015

ОПФГ

КОПФГ - класификація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004.

Организационно-правовая форма хозяйствования (ОПФГ) - форма осуществления хозяйственной (в частности предпринимательской) деятельности с соответствующей правовой основой , которая определяет характер отношений между учредителями (участниками) , режим имущественной ответственности по обязательствам предприятия (организации , учреждения), порядок создания, реорганизации, ликвидации, управления, распределения полученных прибылей, возможные источники финансирования деятельности и тому подобное.

100 ПІДПРИЄМСТВА

110 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

120 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

130 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

140 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

145 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО

150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

160 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 170 ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО

180 ПІДПРИЄМСТВО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ)

185 ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

190 ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО

191 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

192 СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

193 СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

200 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

231 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

232 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

235 ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ (ТОВАРИСТВО)

240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

250 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

260 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

270 КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

300 КООПЕРАТИВИ

310 ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ

320 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ

330 СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ

340 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ

350 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ

390 КООПЕРАТИВНИЙ БАНК

400 ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ)

410 ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

420 ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

425 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

430 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

435 ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

440 ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ, СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТОЩО)

490 ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ

495 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ

500 ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

510 АСОЦІАЦІЯ

520 КОРПОРАЦІЯ

530 КОНСОРЦІУМ

540 КОНЦЕРН

550 ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ

590 ІНШІ ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

600 ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

610 ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)

620 ПРЕДСТАВНИЦТВО

800 ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН, ПРОФСПІЛКИ, БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНШІ ПОДІБНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

810 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ

815 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

820 СПІЛКА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

825 РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

830 ПРОФСПІЛКА

835 ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК

840 ТВОРЧА СПІЛКА (ІНША ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ)

845 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

850 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ

855 ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

860 ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

900 ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

910 ПІДПРИЄМЕЦЬ-ФІЗИЧНА ОСОБА

915 ТОВАРНА БІРЖА

920 ФОНДОВА БІРЖА

925 КРЕДИТНА СПІЛКА

930 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО

935 СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

940 НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

995 ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

См. также:


Комментарии:

Для создания нового сообщения необходимо войти или зарегестрироваться